Wnioski RODZINA 500+, ŚR, FA od 1 sierpnia 2017 roku

Kategoria:

banerek

Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 roku.

Wnioski można składać w następujący sposób:

  • osobiście w Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3 Maja 1, 34 – 480 Jabłonka (pok. 6), od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy Ośrodka,  
  • za pośrednictwem poczty na powyższy adres,
  • korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • drogą elektroniczną poprzez portal informacyjno - usługowy Emp@tia  i poprzez strony internetowe banków i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków w linku poniżej.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.