Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zjecie

W dniu 21 czerwa br. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II" odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Seniorzy wzięli czynny udział w warsztatach pn. "Jak to ze lnem było". Uczestnicy wycieczki mogli przypomnieć sobie dawne czasy oraz poznać znaczenie lnu, a także proces jego obróbki. Na zakończenie warsztatów seniorzy odpoczywali przy tradycyjnym ognisku.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.