Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

W dniu 6 października b3333r. zorganizowano warsztaty z pracownikiem socjalnym w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II". Seniorzy uczestniczyli w "IX Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich". Celem spotkania było pobudzenie zainteresowań kulturą, tradycją oraz dziedzictwem regionu.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.