Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

555

 W dniu 22 października 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty w ramach projektu socjalnego „Teraz seniorzy II". Na spotkanie zaproszono fuknkcjonariusza policji, który uświadomił seniorów o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać. Drugą część warsztatów pn. "Nie mam czasu na nudę" poprowadził pracownik socjalny. Celem spotkania była aktywizacja społeczna seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.