Wigilia dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Jabłonka 2018r.

Kategoria:

wilio

W dniu 17 grudnia br. zorganizowano kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy II".  Jak co roku starsi, samotni, niepełnosprawni mieszkańcy z Gminy Jabłonka spotkali się przy wigilijnym stole. Była to już dziesiąta Wigilia zorganizowana przez pracowników socjalnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce. W spotkaniu uczestniczył również Pan Bolesław Wójcik z-ca Wójta Gminy Jabłonka, Dziekan Dekanatu Orawskiego ks. Kazimierz Czepiel oraz Siostry Albertynki.

Zgodnie z tradycją, po odczytaniu fragmentu Pisma Świętego, goście podzielili się opłatkiem, składając sobie przy tym serdeczne życzenia, a następnie wszyscy usiedli do wigilijnego stołu.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia wigilii składamy serdeczne podziękowania.