Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kategoria:

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 można ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie i rozwój firm, infrastrukturę niekomercyjną oraz realizację ciekawych przedsięwzięć - granty

Kryteria oceny projektów premiują w szczególności osoby należące do GRUPY DEFAWORYZOWANEJ tj.:

  • niepełnosprawni,
  • młodzi ludzie bez pracy (do 35 roku życia),
  • starsi ludzie (po 65 roku życia),
  • młodzi rodzice, a szczególnie młode matki, w tym matki samotne (do 35 roku życia).

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy.

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-2/