Dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej

znaki strona www

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W FORMIE DOTACJI CELOWEJ

Gmina Jabłonka uzyskała od Wojewody środki finansowe w formie dotacji celowej na wsparcie finansowania zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zdań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę o których mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. 

Okres realizacji zadania: 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Całkowity koszt zadania w 2021 r.: 53 691,67 zł

Wartość dofinansowania: 92 215,00 zł