Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce!!!

Kategoria:
Wazna Informacja

W związku ze zmianą godzin pracy Urzędu Gminy Jabłonka informujemy, iż

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jabłonce w okresie od 15 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

będzie funkcjonował (ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka)

od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 14:30.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JABŁONKA!!!

Kategoria:

360_F_323360939_ihuZ8g5CZ3hvjkocmjI0OeFpz6zebYxA.jpgInformujemy, iż z dniem 27.06.2024 r. tymczasową siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce będzie Orawska Biblioteka Publiczna w Jabłonce mieszcząca się przy ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka.

Zmianie ulegną również numery telefonów.

Nowe numery telefonów!!!

18 26 111 52 lub 579 470 417 - Sekcja Finansowo - Kadrowa

785 855 002 - Sekcja Świadczeń Socjalnych (pracownicy socjalni terenowi)

579 470 997 - Sekcja Świadczeń Socjalnych (administracja)

722 043 004 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych

579 470 415 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Dotychczasowy adres e-mail pozostaje bez zmian: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BON ENERGETYCZNY W 2024 r.

Kategoria:

1460x616.jpg

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2024 r. poz. 859) informujemy o możliwości ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe w formie bonu energetycznego, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Bon energetyczny przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Ważne! Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 1. 600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
 2. 800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
 3. 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
 4. 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Przyznanie bonu energetycznego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Wnioski będzie można składać:

 1. elektronicznie za pośrednictwem platformy Epuap  /OPSJablonka/skrytka  – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
 2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, tymczasowa siedziba: ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka,
 3. tradycyjnie (papierowo) osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce ul. 3 Maja 1 - Sekcja Świadczeń Rodzinnych z tymczasową siedzibą: ul. Sobieskiego 13, w dni robocze: poniedziałek – piątek w godzinach od 7.00 do 14.00

Uwaga: prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku.

Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

WAŻNE !!!

Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.

Wzór wniosku dostępny pod linkiem: https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-bonu-energetycznego

Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce – Sekcja Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można składać:

- od dnia 1 lipca 2024 r.

 • wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia> https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

- od dnia 1 sierpnia 2024 r.

 • również w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych z tymczasową siedzibą: ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka

w dniach:

 • od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00 do 14.00

 

PIĄTEK (DZIEŃ WEWNĘTRZNY) STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe terminy:

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.       

do 28 lutego 2025 r.

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

do 31 października 2024 r.

od 1 września  2024  r. do 30 września 2024 r.

do 30 listopada 2024 r.

od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r.

do 31 grudnia 2024 r.

od 1 listopada  2024  r. do 30 listopada 2024 r.

do 31 stycznia 2025 r.

od 1 grudnia  2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

do 28 lutego 2025 r.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerem telefonu: 722 043 004, 579 470 415.

Gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR

Warsztaty w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2024”

Kategoria:

W dniu 13 czerwca 2024 r. w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2024” odbyły się zajęcia z funkcjonariuszem Policji Panem asp. szt. Michałem Moniakiem. Funkcjonariusz poinformował uczestników spotkania o metodach oszustów, którzy podszywając się pod członków rodziny, policjantów i pracowników innych instytucji wyłudzają najczęściej od osób starszych znaczne sumy pieniędzy. Pan asp. szt. Michał Moniak zwrócił seniorom uwagę na ochronę danych osobowych, które udostępnione przypadkowym osobom mogą zostać wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub wyłudzenia kredytu.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.