Struktura

Kategoria:

Dyrektor

mgr Grażyna Wierczek – Dyrektor Ośrodka

 

Sekcja Finansowo – Kadrowa – pokój nr 212

mgr Teresa Szlachta – Główny Księgowy

mgr Lidia Paniak – Inspektor ds. Księgowości i Kadr

mgr Agnieszka Machaj – Inspektor ds. Księgowości i Kadr

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych

mgr Anna Kapuściak - Aspirant Pracy Socjalnej

Ewa Oskwarek - Aspirant Pracy Socjalnej

Anna Zborek - Aspirant Pracy Socjalnej

 

Sekcja Świadczeń Socjalnych

Elżbieta Kulawiak - Starszy Pracownik Socajalny

mgr Bożena Szewczyk – Specjalista Pracy Socjalnej

Bogumiła Zubrzycka – Starszy Pracownik Socjalny

mgr Magdalena Komperda – Specjalista Pracy Socjalnej

mgr Joanna Jabłońska - Pracownik socjalny

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

mgr Monika Dziurczak – Kierownik Sekcji Świadczeń Rodzinnych

Lucyna Dziedzic – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

mgr Renata Sala – Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Robert Jabłoński - Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych

Agnieszka Kaszuba - Aspirant pracy socjalnej

 

Sekcja ds. Asysty Rodzinnej

Anna Krupa – Asystent Rodziny

 

Inspektor Ochrony Danych

Rafał Czajkowski

 

Schemat organizacyjny