Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2018)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza Seniorów do udziału w projekcie socjalnym pn. "Teraz seniorzy II" skierowanym do osób w wieku 60+ i/lub osób niepełnosprawnych. Szczególnie zapraszamy osoby starsze, samotne, niepełnosprawne korzystające z pomocy naszego Ośrodka.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania w okresie marzec - grudzień br.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 54.