Materiał prasowy PFRON - komunikat dla osób wracających do pracy po wypadku

Kategoria:

Wypadek 1Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz
507 966 499.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

Warsztaty z kosmetyczką w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022"

Kategoria:

received 1291940341575141

W dniu 14 września 2022 r. w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022" odbyły się warsztaty z kosmetyczką. Warsztaty składały się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej spotkania uczestniczki dowiedziały się jak prawidłowo pielęgnować skórę twarzy i dłoni. W części praktycznej wszystkie seniorki skorzystały z zabiegu na dłonie.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

UWAGA!!! DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PALIW INNYCH NIŻ WĘGIEL

Kategoria:

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JABŁONKA!!!

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Wójt Gminy Jabłonka informuje, iż wnioski o w/w dodatek będą wydawane i przyjmowane:

  • w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w poniedziałki i środy w godz. od 8.00 do 14.00,
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
  • pocztą tradycyjną.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę w/w dodatku za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. ePUAP – proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na opatrzenie załączanego wniosku w formacie pdf – kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie za pomocą profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek. Dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • kocioł olejowy.

Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cyt. we wstępie ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem oraz art. 24. ust. 5 cyt. w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy został przyznany dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wniosek o jego wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (.doc) 

Więcej informacji na temat w/w dodatku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonce pod numerami tel. 18 26 111 51 lub 18 26 111 54. Ważne! Wnioski w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej będą wydawane po ich otrzymaniu z drukarni. Istnieje możliwość wydrukowania wniosku ze stron internetowych: https://www.opsjablonka.pl/ lub https://www.jablonka.pl/ i złożenia w/w wniosku w wyznaczonych dniach.

Informujemy, że piątek jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków.

Warsztaty z dietetykiem w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022"

Kategoria:

20220914 120758W dniu 14 września 2022 r. odbyły się warsztaty z dietetykiem pn. "Żywienie osób starszych" w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2022". Zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej.

W części teoretycznej warsztatów seniorzy poznali podstawowe zasady zdrowego żywienia, zdobyli informacje na temat wpływu diety na stan zdrowia, poznali zagrożenia wynikające z nieprawidłowej diety. W części praktycznej warsztatów seniorzy mieli okazję przygotować koktajle odpowiadające żywieniowym wymaganiom seniorów. Koktajle owocowe lub warzywne to świetny sposób na smaczny zastrzyk energii. Posiadają wiele witamin i wartości odżywczych.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

WAŻNE!!! DODATEK WĘGLOWY

Kategoria:

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jabłonka!!!

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że od dnia 12.09.2022 r. do 30.11.2022 r. wnioski o dodatek węglowy będą wydawane i przyjmowane w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 14.00.

Wnioski będzie można również składać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: /OPSJablonka/skrytka (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym) lub pocztą tradycyjną.

Informujemy, że piątek jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków.