Dotacja w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

znaki strona www

Gmina Jabłonka otrzymała środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dodatku do wynagrodzenia, które przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia rządowego programu wspierania rodziny oraz dofinansowania kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Okres realizacji zadania:

  • rozpoczęcie realizacji zadania: 22.11.2023 roku,
  • zakończenie zadania: 31.12.2023 roku,
  • zakończenie finansowe realizacji zadania: 31.12.2023 roku, rozumiane jako zrealizowanie wszystkich płatności w ramach zadania.

PROGRAM JEST DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANYCH OD WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO.

Całkowita wartość zadania: 13 070,19 zł

Wartość otrzymanego dofinansowania: 10 072,34 zł