Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do: świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 można składać:

- od dnia 1 lipca 2023 r. – wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;

- od dnia 1 sierpnia 2023 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, ul. 3 Maja 1 – Sekcja Świadczeń Rodzinnych w dniach:

w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00

od wtorku do czwartku w godzinach od 8.00 do 15.00

PIĄTEK (DZIEŃ WEWNĘTRZNY) STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie tut. Ośrodka lub na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/zasilek-rodzinny-oraz-dodatki---wzor-wniosku-do-stosowania-na-nowy-okres-20212022

Prosimy o składanie prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków.

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe terminy:

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

od 1 września 2023 r. do 31 października 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.       

do 28 lutego 2024 r.

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Złożenie wniosku z dokumentami

Termin wypłaty świadczeń

od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

do 31 października 2023 r.

od 1 września  2023  r. do 30 września 2023 r.

do 30 listopada 2023 r.

od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

do 31 grudnia 2023 r.

od 1 listopada  2023  r. do 30 listopada 2023 r.

do 31 stycznia 2024 r.

od 1 grudnia  2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

do 28 lutego 2024 r.

 

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce, Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerem telefonu: 18 26 111 29.

Gdy członek rodziny osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne pracuje za granicą prosimy o wypełnienie następującego załącznika:

Oświadczenie o aktywności za granicą - Formularz dotyczący rodziny SR

Wycieczka do Rabki-Zdrój w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023”

Kategoria:

13W dniu 13 lipca 2023 roku w ramach projektu socjalnego ,,Teraz Seniorzy 2023” zorganizowano wycieczkę do Rabki-Zdroju. Wycieczka miała charakter edukacyjny.

Seniorzy zwiedzili Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce,  które mieści się w starym kościele pod wezwaniem św. Marii Magdaleny. Ekspozycja muzealna została zorganizowana w czterech przestronnych salach urządzonych w przyziemiu wieży kościoła – zawiera wystawę garncarstwa, pasterstwa, stroju oraz dawnej rzeźby ludowej. Uczestnicy wycieczki mogli bliżej poznać historię rabczańskiego regionu. Posłuchać ciekawych opowiadań i podzielić się swoimi przeżyciami z młodości.

Seniorzy odwiedzili też Tężnie – inhalatorium na wolnym powietrzu w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju. Spacerowali wokół kolumny z gałązek tarniny, po których spływa solanka, która opadając rozpryskuje się tworząc wokół solankowy mikroklimat. Przenikające mikroelementy przez błony śluzowe dróg oddechowych i skórę korzystnie wpływają na układ odpornościowy.

Wracając, seniorzy wstąpili do kościoła  pod wezwaniem Świętego Krzyża na Górze Piątkowej. Pani Przewodnik z pasją opowiadała o dawnej i współczesnej historii tego kościoła. Wszystkim polecamy odwiedzić to miejsce.

Wycieczka sprawiła wiele radości i pozostawiła po sobie niezapomniane wspomnienia, które pozostaną w pamięci na długo.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2024 r.

Kategoria:

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez powiat nowotarski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.
Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 7677

W dniu 6 lipca 2023 roku w ramach projektu socjalnego „Teraz Seniorzy 2023” w Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej odbyły się na warsztaty pn. „Orawskie Talorki Weselne”.

W trakcie zajęć uczestnicy poznali przeznaczenie i zdobnictwo dawnych talerzy orawskich. Seniorzy mogli też sami przyozdobić talorek (talerzyk) wybranym przez siebie ornamentem pod okiem instruktora. Pomalowane samodzielnie talerze będą stanowić wyjątkową pamiątkę z warsztatów w skansenie.

Po warsztatach wraz z seniorami udaliśmy się na plac ogniskowy gdzie był czas na rozmowy, a także budowanie wzajemnych relacji.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Warsztaty w ramach projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023"

Kategoria:

IMG 7556

W dniu 19 czerwca 2023 r. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz Seniorzy 2023" w ramach warsztatów pt. ,,Lekcja w Orawskiej Szkole” odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Po przyjeździe na miejsce uczestnicy spacerując wśród zabytkowych domostw dotarli na miejsce starej szkoły z lat 30-tych ubiegłego wieku.  Na zajęciach zgromadzili się w jednej z izb lekcyjnych i przenieśli się w czasie do szkoły z okresu międzywojennego. Wysłuchali opowiadań
z pamiętnika jednej z nauczycielek, która uczyła w tej właśnie szkole przed II wojną światową. Pani prowadząca zajęcia sprawdziła u uczestników znajomość dawnych pieśni orawskich ze zbioru przedwojennego śpiewnika Emila Miki. Seniorzy pisali także kredą na specjalnych tabliczkach.
W ten sposób poznali dawne sposoby nauczania. Uczestnicy projektu podzielili się również własnymi historiami związanymi ze szkołą. Opowiadali jak wyglądało nauczanie w latach kiedy oni chodzili do szkoły i z czym musieli się mierzyć. Wracając z zajęć odwiedziliśmy zabytkowy kościółek pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.