Warsztaty dla odbiorców pomocy żywnościowej

Kategoria:

W ramach "Podprogramu 2016" Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje warsztaty dla beneficjentów programu.

Warsztaty kulinarne, ekonomiczne oraz przeciwdziałania marnowaniu żywności dla beneficjentów programu mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji beneficjentów w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warsztaty odbyły się w dniu 20 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce przy ul. Sobieskiego 13.

Uczestnicy otrzymali wiele cennych wskazówek, co można przygotować i do jakich potraw wykorzystać różne artykuły spożywcze. Wiele osób zaangażowało się w przygotowywanie potraw. Było wiele radości, zajęcia przebiegały w miłej rodzinnej atmosferze.

Uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni i czekają na kolejne.

Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych (Program "Rodzina 500+") - wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

            Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Robert Jabłoński.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Robert Jabłoński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych. Kandydat w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymał największą liczbę punktów. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydata.

                              

Jabłonka, dnia 25.08.2017 r.