Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2020

logotypy

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020 dystrybuował żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Jabłonka. Pomoc żywnościową otrzymało 215 osób, wydano 9196,25 ton żywności w formie paczek.

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy, Gmina Jabłonka planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021.

 

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

znaki strona www

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA  2024

Gmina Jabłonka informuje, że w dniu 07.03.2023 r. podpisano umowę na realizację Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

PROGRAM JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO.

Wysokość przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego wynosi  146 370,00 zł.

Całkowita kwota zadania wynosi 146 370,00 zł.

Program Fundusz Europejski na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023

logo ppz

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce przystąpił do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Dystrybucja żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Gminie Jabłonka realizowana jest przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

2056,40 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Celem szczegółowym programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej lub podstawowej pomocy materialnej osobom najbardziej potrzebującym, w tym dzieciom, oraz zapewnienie środków towarzyszących wspierających ich włączenie społeczne.

Okres realizacji dostaw : czerwiec 2024 – listopad 2024.

 Artykuły spożywcze do Podprogramu 2023:

 1. Groszek z marchewką – art. warzywne i owocowe
 2. Dżem truskawkowy – art. warzywne i owocowe
 3. Makaron jajeczny świderki – art. skrobiowe
 4. Mąka pszenna – art. skrobiowe
 5. Kasza jęczmienna – art. skrobiowe
 6. Płatki owsiane – art. skrobiowe
 7. Herbatniki maślane – art. skrobiowe
 8. Kawa zbożowa rozpuszczalna – art. skrobiowe
 9. Mleko UHT – art. mleczne
 10. Ser podpuszczkowy dojrzewający – art. mleczne
 11. Szynka wieprzowa mielona – art. mięsne
 12. Szynka drobiowa – art. mięsne
 13. Pasztet wieprzowy – art. mięsne
 14. Szprot w oleju – art. mięsne
 15. Cukier biały - cukry
 16. Olej rzepakowy - tłuszcze
 17. Fasolka po bretońsku – dania gotowe

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce w celu uzyskania skierowania kwalifikującego do otrzymania pomocy żywnościowej.

Skierowania są wydawane w dni robocze przez pracowników socjalnych w godzinach 8:00 – 15:30 w pokoju numer 8. Wejście od strony ul. 3 Maja.

Osoby zakwalifikowane do Podprogramu 2023 zostaną poinformowane o terminie dostawy żywności.

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/kowr/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027-fepz dostępna jest informacja o ww. programie.

Filename Size
A Microsoft Word file Skierowanie_PL1 320.79 KB
A Microsoft Word file Skierowanie_Ukraina2 338.83 KB