Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

SAM 5976

W dniu 29 września br. uczestnicy projektu socjalnego "Teraz seniorzy" odwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

Seniorzy zwiedzili m.in. Dwór Moniaków, w którym mogli powspominać dawne czasy, a także zaprezentować swoje umiejętności podczas warsztatów pn. "Od ziarna do chleba". Na zakończenie warsztatów uczestnicy wycieczki odpoczywali i śpiewali piosenki przy ognisku. 

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

SAM 5895

W dniach 25 i 30 sieprnia oraz 1 września br. odbyły się zajęcia ruchowe pn. "Żeby nie skostnieć" w ramach projektu socjalnego "Teraz seniorzy".

Seniorzy pod okiem fizjoterapeuty uczestniczyli w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną oraz sprawność ruchową. Uczestnicy zajęć byli bardzo zadowoleni z ćwiczeń, które będą mogli wykonywać samodzielnie w domu, nie narażając się na urazy oraz z poznanej techniki "Nordic walking".

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Stypendia szkolne

Kategoria:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 
w roku szkolnym 2017/2018
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce informuje, że od dnia 01 września 2017 r. do dnia 15 września 2017 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2017 roku.

 

Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce
ul. 3 maja 1, 34 – 480 Jabłonka, pok. Nr 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00  do 15:00.

Przykładowy wzór wniosku wraz z załącznikiem

Więcej informacji w zakładce STYPENDIA SZKOLNE

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka