Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych (Program "Rodzina 500+") - wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Stanowisko ds. świadczeń wychowawczych

            Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Robert Jabłoński.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pan Robert Jabłoński spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych. Kandydat w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymał największą liczbę punktów. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały bardzo dobrą znajomość zagadnień wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydata.

                              

Jabłonka, dnia 25.08.2017 r.