Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy II"

Kategoria:

zdjęcie główneW dniu 21 marca br. zorganizowano pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego  "Teraz seniorzy II" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce.

Warsztaty prowadzone przez Panią psycholog obejmowały treningi pamięci, koncentracji oraz umiejętności społecznych. Miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Projekt skierowany do seniorów z terenu Gminy Jabłonka (2018)

Kategoria:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce zaprasza Seniorów do udziału w projekcie socjalnym pn. "Teraz seniorzy II" skierowanym do osób w wieku 60+ i/lub osób niepełnosprawnych. Szczególnie zapraszamy osoby starsze, samotne, niepełnosprawne korzystające z pomocy naszego Ośrodka.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja seniorów oraz przeciwdziałanie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu seniorów.

Planowane działania w ramach projektu to cykliczne spotkania w okresie marzec - grudzień br.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny bądź osobisty z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka: nr tel. 18 26 111 54.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 (FEAD)

Kategoria:

Wszystkie osoby zainteresowane informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ dostępna jest informacja o ww. programie.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce. Skierowania wydają pracownicy socjalni Ośrodka (suterena budynku Urzędu Gminy, wejście od strony ul. 3 Maja).

Lokalną organizacją partnerską (OPL) jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej 

https://www.krakowcaritas.pl/aktualnosci.php/1262

Partnerem Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach programu FEAD jest Parafia pw. św. Anny w Chyżnem.

Realizacja projektu socjalnego "Teraz seniorzy"

Kategoria:

SAM 6073W dniu 27 listopada br. zorganizowano kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego  "Teraz seniorzy" we współpracy z Komisariatem Policji w Jabłonce oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Podwilku, które było podsumowaniem dotychczas realizowanych działań.

Pierwsza część spotkania, prowadzona przez funkcjonariuszy Policji, miała na celu uświadomienie seniorów o zagrożeniach jakie mogą ich spotkać oraz wskazanie metod ich przeciwdziałania.

Druga część spotkania odbyła się w radosnej ciepłej atmosferze andrzejkowej.

Uczestnicy projektu z entuzjazmem wyrazili chęć udziału w nstępnych spotkaniach.

Projekt jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.